wahl cordless magic

2,550,000 

wahl cordless magic clip 5 star

1.Bộ cữ gồm 8 cữ đi kèm (1.5mm; 4.5 mm; 3mm; 6mm; 10mm; 13mm; 19mm; 25mm).
2. Dầu và chổi vệ sinh.
3. Bảo hành 1 năm

Chat với chúng tôi